Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Bezpieczeństwo w szkole – obowiązki dyrektora szkoły w zakresie BHP

obowiązki dyrektora szkoły w zakresie BHP

Szkoła to miejsce, w którym dzieci spędzają większość dnia. Wszyscy chcemy, by była ona miejscem bezpiecznym. Z tego względu przepisy BHP obowiązujące w oświacie są dość restrykcyjne, by ograniczyć szkolne wypadki do minimum. Jakie obowiązki w zakresie BHP nakłada na dyrektorów szkół polskie prawo?

Uwaga nowość 2020! Sprawdź Szkolenie okresowe BHP dla dyrektorów szkół ONLINE

Obowiązek przeprowadzenia kontroli stanu zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły

Dyrektor szkoły ma obowiązek przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa pomieszczeń szkolnych i terenu należącego do szkoły. Kontrolę można przeprowadzić w dowolnym czasie, choć najlepszą porą wydają się pierwsze dni po zakończeniu roku szkolnego, kiedy nie przeszkadza nam już obecność uczniów i jednocześnie mamy wystarczająco dużo czasu, by naprawić uchybienia przed ponownym rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. W jaki sposób najlepiej przeprowadzić kontrolę? Warto przygotować listę kontrolną, na której moglibyśmy „odhaczać” poszczególne aspekty wymienione w rozporządzeniu po dokonaniu ich oceny. Najlepiej byłoby, gdyby kontrole przeprowadziły dwie osoby: dyrektor szkoły i inspektor BHP. Dyrektor skupiłby się na ocenie warunków nauki, a inspektor BHP na ocenie warunków pracy nauczycieli i pracowników administracyjnych.

Obowiązek organizowania szkoleń BHP dla nauczycieli

Dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować szkolenie BHP dla wszystkich nauczycieli. Program takiego szkolenia powinien obejmować wybrane zagadnienia prawne, informacje o zagrożeniach dla życia i zdrowia, sposobach unikania tych zagrożeń i postępowaniu w przypadku ich wystąpienia. Jednym z najważniejszych punktów jest nauka pierwszej pomocy, która jest obowiązkowa dla wszystkich nauczycieli. Szkolenie BHP powinny przeprowadzić osoby z wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.

Obowiązek organizowania szkoleń z pierwszej pomocy

Zgodnie z najnowszymi zmianami w prawie dot. obowiązkowych szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników placówek oświatowych, dyrektor ma obowiązek zapewnić szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy wszystkim pracownikom. Poprzednie przepisy obligowały tylko nauczycieli do uczestnictwa w takich szkoleniach. Po nowelizacji każda osoba zatrudniona w szkole, bez znaczenia na jakim stanowisku, musi przechodzić takie szkolenia. Nawet jeżeli w szkole stołówkę dla dzieci obsługuje firma zewnętrzna, dyrektor ma obowiązek żądać od pracowników zewnętrznych przedstawiania certyfikatów poświadczających uczestnictwo w takim szkoleniu.

Obowiązek zaopatrzenia pracowników i uczniów w środki ochrony indywidualnej

W przypadku, gdy specyfika zajęć lekcyjnych (np. zajęć z praktycznej nauki zawodu) wymaga dodatkowych środków ochronnych takich jak środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, dyrektor ma obowiązek je zapewnić.

Obowiązek zapewnienia dostępu do apteczki

W budynku szkoły powinna znajdować się co najmniej jedna apteczka ze środkami do udzielania pierwszej pomocy, z instrukcją zastosowania i odpowiednim terminem ważności. Za apteczkę i jej wyposażenie odpowiada dyrektor szkoły.

Szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów

Jako Ośrodek Szkolenia BHP specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych. Z naszych usług korzysta wiele szkół i przedszkoli z Warszawy i okolic. Do przeprowadzania szkoleń wysyłamy tylko sprawdzonych, profesjonalnych i uwielbianych przez uczestników Wykładowców.
Zapraszamy na nasze szkolenia BHP, szkolenia dla nauczycieli
lub na specjalnie przygotowane zgodnie z procedurą MEN Szkolenie Bezpieczna Szkoła

Jeżeli masz pytania napisz lub zadzwoń:
tel.: 22 837 37 82, 22 837 06 95, 600 004 503
mail: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl

  Napisz do nas

  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.
  Komentarze

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.