Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Awaria lub remont toalet w miejscu pracy

Awaria lub remont toalet w miejscu pracy

Obowiązek zapewnienia bieżącej wody i toalet w miejscu pracu

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia w sprawie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, pracodawca jest obowiązany do zapewnienia pracownikom toalet oraz dostępu do bieżącej wody (zarówno zimnej, jak i ciepłej).
Pracownicy musza mieć zagwarantowany i niczym nieograniczony dostęp do toalet, a odległość od stanowiska pracy do toalety nie może przekraczać 75 m. W szczególnych przypadkach (np. podczas pracy na terenach otwartych) odległość do toalety może być wydłużona do 125 m.
Przepisy dokładnie określają ile toalet musi przypadać na liczbę pracowników. Na każdych 30 zatrudnionych mężczyzn musi przypadać co najmniej 1 pisuar oraz co najmniej jedna misa ustępowa. W przypadku kobiet co najmniej jedna toaleta musi przypadać na 20 zatrudnionych pracownic.
Jeżeli praca odbywa się na piętrach – należy zapewnić toalety w ilości określonej powyżej na każdym piętrze. Jeśli jednak na piętrze pracuje nie więcej niż 10 osób mogą one skorzystać z toalet na sąsiednim piętrze.

Awaria toalety, przerwa w dostawie wody lub remont sanitariatów

Zapewnienie toalet oraz umywalek w zakładzie pracy oprócz tego, że jest regulowane przepisami jest już raczej pewnym standardem. O ile w przypadku remontu łazienek mamy czas przygotować i zorganizować przestrzeń sanitarną zgodnie z w/w regulacjami, o tyle czasem mogą wystąpić pewne nieprzewidziane (losowe) sytuacje, np. przerwa w dostawie wody albo awaria.
Na pracodawcy ciągle spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom warunków sanitarno-higienicznych, jednakże z uwagi na problemy techniczne może skorzystać z rozwiązań tymczasowych. W takim przypadku pomocna może się okazać toaleta turystyczna, która jest mała, tania i zapewnia komfort korzystania użytkownikom. Jej dużą zaletą jest neutralizacja zapachów (specjalne płyny do toalet turystycznych zapewniają ograniczenie nieprzyjemnej woni).
Pracownicy powinni mieć również dostęp do wody m.in. w celu umycia rąk. W tym celu można zorganizować umywalki mobilne.
Trzeba podkreślić, że mogą to być tylko rozwiązania tymczasowe i można z nich skorzystać tylko w przypadku problemów technicznych. Nie wolno ich traktować jako stałe zamienników, czy próby obejścia praw pracowniczych.

Podstawa prawna
Kodeks pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *