Zgłoszenia

Terminy szkoleń i zapisy

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularzy on-line lub wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszenia, przefaksowanie lub przesłanie jej pocztą do Ośrodka Szkolenia BHP w Warszawie.

 

Ośrodek Szkolenia BHP

ul. Ciołka 12
01-402 Warszawa

FAX: 22 837-21-19

 

W razie pytań prosimy o kontakt.

 

 

 

Terminy szkoleń w 2017 roku:

 • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami: 08-09.02, 15-16.03, 19-20.04, 17-18.05, 21-22.06, 20-21.09, 18-19.10, 15-16.11, 13-14.12
   
 • dla pracowników administracyjno - biurowych; służby zdrowia; placówek oświatowych: 08.02, 15.03, 19.04, 17.05, 21.06, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12
   
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych: 08.02, 15.03, 19.04, 17.05, 21.06, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12
   
 • dla pracowników służb bhp; dla Społecznych Inspektorów Pracy: 05-06.06 i 04-05.12
   
 • dla osób zainteresowanych pierwszą pomocą przedlekarską: termin zostanie podany po zebraniu grupy (10-15 osób)

 

 

Formularze on-line:

 1. Dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno - biurowych, służby zdrowia, placówek oświatowych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i dla osób zainteresowanych pierwszą pomocą przedlekarską
   
 2. Dla pracowników służb BHP, społecznych zakładowych inspektorów pracy

 

 

Formularze do wydruku:

 1. Wydrukuj kartę zgłoszenia dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno - biurowych, służby zdrowia, placówek oświatowych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i dla osób zainteresowanych pierwszą pomocą przedlekarską
   
 2. Wydrukuj kartę zgłoszenia dla pracowników służb BHP, społecznych zakładowych inspektorów pracy

 

Dane kontaktowe

Wysoki poziom wiedzy 

Gwarancja wysokiego poziomu merytorycznego szkoleń oraz właściwie dobrane materiały szkoleniowe.

Najwyższe kwalifikacje 

Współpraca z wysoko kwalifikowanymi specjalistami: inspektorami pracy, rzeczoznawcami BHP i doświadczonymi praktykami.

Doświadczenie i wiedza 

Wieloletnie doświadczenie w kształceniu i szkoleniu z zakresu BHP.

Promocyjna cena 

Promocyjna cena szkolenia obejmuje również materiały szkoleniowe.