Oferta

Zapoznaj się z naszą obszerną ofertą.

Ośrodek nasz organizuje szkolenia z zakresu "Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej" dla pracodawców oraz pracowników służb BHP. Organizujemy kursy dla społecznych zakładowych inspektorów pracy, kursy z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami, jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Szkolimy też z zakresu BHP pracowników administracyjno-biurowych, służb placówek oświatowych.

 

Nazwa szkolenia Należność za szkolenie okresowe jednej osoby
Szkolenie wstępne 50,00 PLN
Kurs dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 130,00 PLN
Kurs dla pracowników inżynieryjno – technicznych 130,00 PLN
Kurs dla pracowników administracyjno - biurowych, służby zdrowia, placówek oświatowych 100,00 PLN
Kurs dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 70,00 PLN

Pierwsza pomoc przedmedyczna

120,00 PLN
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego 100,00 PLN
Podstawy systemu HACCP w zakładach produkcji i obrotu żywności (dawne minimum sanitarne). --> zg. z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. L 139 z 30.04.2004r.). do uzgodnienia – w zależności od ilości osób
Mobbing a prawo pracy do uzgodnienia – w zależności od ilości osób
Walka ze stresem w pracy do uzgodnienia – w zależności od ilości osób
Jak sprawnie i bezpiecznie pracować głosem - warsztaty praktyczne NOWOŚĆ do uzgodnienia – w zależności od ilości osób

 

 

Nazwa szkolenia Cena za osobę
(bez hotelu)
Cena za osobę
(z hotelem)
Kurs dla pracowników służb BHP (okresowy). 04-05.12.2017 r. 400,00 PLN 700,00 PLN
Kurs dla społecznych zakładowych inspektorów pracy. 04-05.12.2017 r. 400,00 PLN 700,00 PLN

 

 

Dane kontaktowe

Wysoki poziom wiedzy 

Gwarancja wysokiego poziomu merytorycznego szkoleń oraz właściwie dobrane materiały szkoleniowe.

Najwyższe kwalifikacje 

Współpraca z wysoko kwalifikowanymi specjalistami: inspektorami pracy, rzeczoznawcami BHP i doświadczonymi praktykami.

Doświadczenie i wiedza 

Wieloletnie doświadczenie w kształceniu i szkoleniu z zakresu BHP.

Promocyjna cena 

Promocyjna cena szkolenia obejmuje również materiały szkoleniowe.